top of page

Future Board jäsenesittely – Riikka Uimonen

Tuomme esille yhdistyksemme jäseniä ja kysymme heiltä vakiokysymykset, joihin jäsenet saavat itse vastata.Nimi: Riikka Uimonen

Paikkakunta: Helsinki

Intohimot ja kiinnostuksen kohteet: Kirjat, liikunta, oppiminen, tanssi, kulttuuri, keikat, teatteri, elokuvat, ravintolat, elämykset.


Miten päädyit hallitustyöskentelyn pariin ja miten monta vuotta sinulla on hallitustyö kokemusta?  

Hallitustyöskentely sekä sen kehittäminen ovat keskeinen osa nykyistä työrooliani Reaktor Groupiin kuuluvassa Fusion Ecosystemissä. Toimin Fusionissa sijoitusjohtajana ja osana tätä työtä autan ekosysteemiimme kuuluvia yrityksiä kasvamaan itsenäisesti ja yhdessä. Olen vuodesta 2021 lähtien toiminut useassa ekosysteemiimme kuuluvan kasvuyrityksen hallituksessa hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana. Yhteensä minulla on siis neljä vuotta hallituskokemusta. Työhöni kuuluu myös koko ekosysteemin yritysten hallitustoiminnan tukeminen ja kehittäminen.


Millaisissa hallituksissa olet ollut mukana?  

Nykyisellään toimin kolmen Fusioniin kuuluvan yrityksen hallituksessa (Good-In People Oy, Splended Oy ja Sherpy Oy). Kaikki kyseiset yritykset toimivat teknologia- ja digikehittämisen parissa.


Mihin suuntaan haluat kehittyä hallitusosaajana ja millaisiin hallitustehtäviin itse pyrit hakeutumaan mukaan tulevaisuudessa?  

Olen vielä melko tuore hallitustyöskentelijä. Tulevaisuudessa haluankin kehittyä monipuoliseksi hallitusosaajaksi, ja olisi hienoa päästä hyödyntämään osaamistani Fusionin ekosysteemissä olevien yritysten ulkopuolellakin. Aion toki jatkaa työskentelyä kyseisten yritysten hallituksissa ja samalla etsin mahdollisuuksia laajentaa osaamistani toisissa yrityksissä relevantilla tavalla. Taustani liikkeenjohdon konsulttina antaa minulle monipuolista kokemusta eri toimialoilta, erityisesti finanssialalta, teknologia-alalta ja asiantuntijapalveluista. Minulla on paljon kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä sekä strategiatyöstä eri kokoisissa yrityksissä, ja lisäksi minulla on muutosjohtamisen ja sijoitustoiminnan osaamista. Haluaisin hyödyntää näitä taitoja monipuolisissa hallitustehtävissä. Lisäksi kiinnostaa monipuolisen kansainvälisen osaamisen parempi hyödyntäminen hallitustyöskentelyssä. On tärkeää löytää keinoja, joilla monipuolista ja relevanttia osaamista voidaan tehokkaammin tuoda yritysten johtoon.


Mitä verkostoituminen hallitustyöskentelyn ympärillä on sinulle antanut?  

Verkostoituminen hallitustyöskentelyn ympärillä on tuonut minulle monia arvokkaita kokemuksia ja oppimismahdollisuuksia. Olen sosiaalinen oppija, joten vuorovaikutuksessa muiden hallitustyöskentelyä harjoittavien ihmisten kanssa osaaminen laajenee ja syvenee mielekkäällä tavalla. Keskustelut muiden hallitusrooleissa olevien kanssa ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi, sillä niiden kautta olen oppinut parhaita käytäntöjä ja saanut käsityksen tyypillisistä haasteista, sekä miten niitä voi taklata. Verkostoitumisen myötä saa myös uusia ideoita. On erittäin virkistävää ja rikastuttavaa kuulla erilaisia näkökulmia oman toimialakuplan ulkopuolelta. Kaiken kaikkiaan verkostoituminen hallitustyöskentelyn ympärillä auttaa kehittymään hallitustyöskentelijänä ja tuonut lisäarvoa omalle työlleni.


Mitä muuta elämääsi kuuluu kuin hallitustyö?

Päivätyöni ohella olen erittäin aktiivinen tyyppi ja nautin liikunnasta, lähimmäisten kanssa ajanvietosta ja oppimisesta. Parhaillaan viimeistelen kauppatieteiden tohtorin tutkintoa, mikä on ollut urani rinnalla innostava ja opettavainen akateeminen sukellus strategiseen riskienhallintaan ja liiketoiminnalliseen ketteryyteen. Näin valmistumisen kynnyksellä mielessä pyörivät myös seuraavat opintomahdollisuudet - juridiikka kiinnostaa kovasti. Perhe ja läheiset ystävät ovat elämässäni niitä kaikista tärkeimpiä, ja lisäksi saan suurta iloa kummipojastani, jonka kanssa saan myös kokea oppimisen iloa. Olen myös intohimoinen liikunnan harrastaja ja vietän suuren osan vapaa-ajastani kestävyysjuoksun parissa, tennistä pelaten tai treenaten kuntosalilla. Talvisin hiihto ja lumilautailu ovat myös tärkeitä aktiviteetteja.

Mitkä ovat intohimosi ja kiinnostuksen kohteesi?

Intohimoni ja kiinnostukseni ulottuvat laajalle kirjolle, ja yllä tulikin kerrottua liikunnan ja oppimisen intohimoista. Näiden lisäksi rakastan tanssia ja nautin kulttuurista monipuolisesti. Käyn mielelläni keikoilla, teatterissa, elokuvissa ja ravintoloissa, mikä antaa mahdollisuuden kokea erilaisia elämyksiä ja nauttia elämästä monipuolisesti.Jos haluat olla Riikkaan yhteydessä ja kuulla lisää hänen kokemuksistaan ja osaamisestaan, niin hänen yhteystietonsa löytyvät tämän sivun yläosasta. 


54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page