top of page
Ryhmä2.jpg

MEISTÄ

HALLITUS

Hallituksemme jäsenet on valittu edistämään yhdistyksen eri osa-alueita. He kaikki ovat alle 40-vuotiaita ja heillä on runsaasti kokemusta hallitustyöskentelystä useiden vuosien ajalta. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa, jotka on lueteltu alla. Hallituksen ensisijainen tehtävä on luoda ja varmistaa yhdistyksen strategia sekä taata jäsenten tyytyväisyys.

TIIMI

Future Boardin operatiivinen tiimi koostuu toiminnanjohtajasta, hankepäälliköstä ja viestintäkoordinaattorista. Heidän tehtävänsä on hoitaa päivittäistä toimintaa ja varmistaa yhdistyksen sujuva toiminta. Operatiivinen tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja muiden yhdistyksen jäsenten kanssa. He varmistavat, että yhdistyksen strategia toteutuu käytännössä ja että tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

bottom of page