top of page
38.jpg

MEISTÄ

FUTURE BOARD

Toiminnassamme painotamme erityisesti tehokasta ja vuorovaikutteista yhdessä oppimista samalla kun jaamme selkeitä ja näkemyksellisiä ajatuksia tulevaisuuden hallitustyöstä.

On nuorten hallitusosaajien aktiivinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää yhtiöiden kasvua aktiivisen hallitustyön kautta sekä edistää jäsentensä hallitusuraa. 

VISIO, MISSIO JA ARVOT

Visionamme on olla tulevaisuuden hallituosaamisen suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Tätä aiomme edistää mm. vaikuttavalla viestinnällä, intohimoisilla jäsenillä, aktiivisella alumnitoiminnalla sekä kansainvälistymisellä muissa Pohjoismaissa.

Missionamme on luoda ja jakaa tulevaisuuden hallitusosaamista selkeiden ja näkemyksellisten ajatusten avulla. Pyrimme olemaan tulevaisuuden hallitustyön ajatusjohtaja Suomessa.

Arvostamme oppimista, kasvamista ja vuoropuhelua. Päättämätön uteliaisuus ajaa meitä eteenpäin, ja olemme valmiita työntämään itsemme rajojemme äärilaitaan. Haluamme tehdä vaikutuksen, emmekä aio tehdä sitä rajojen puitteissa.

HALLITUS

Hallituksemme jäsenet on valittu edistämään yhdistyksen eri osa-alueita. He kaikki ovat alle 40-vuotiaita ja heillä on runsaasti kokemusta hallitustyöskentelystä useiden vuosien ajalta. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa, jotka on lueteltu alla. Hallituksen ensisijainen tehtävä on luoda ja varmistaa yhdistyksen strategia sekä taata jäsenten tyytyväisyys.

TIIMI

Future Boardin operatiivinen tiimi koostuu toiminnanjohtajasta, hankepäälliköstä ja viestintäkoordinaattorista. Heidän tehtävänsä on hoitaa päivittäistä toimintaa ja varmistaa yhdistyksen sujuva toiminta. Operatiivinen tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja muiden yhdistyksen jäsenten kanssa. He varmistavat, että yhdistyksen strategia toteutuu käytännössä ja että tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

bottom of page