top of page
Tallenne webinaarista_Tirronen_Tyni_Ylönen.png

HALLITUKSET YHTIÖIDEN KASVUN MOOTTOREIKSI -HANKE

HANKKEESTA

Loppusyksystä 2022 Pirkanmaan liitto myönsi Future Boardille rahoituksen Hallitukset yhtiöiden kasvun moottoreiksi -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille hallitustyön merkitystä yhtiön kasvun tukena ja kehittää erityisesti Pirkanmaan alueen pk-yhtiöiden hallitusten toimintaa. 

HALLITUKSET YHTIÖIDEN KASVUN MOOTTOREIKSI

Hallitus on jokaisen yhtiön tärkeä taho, joka tekee merkittäviä päätöksiä yhtiön kannalta. Täten hallituksilla on merkittävä rooli alueen yhtiöiden kehittymisessä. Yhtiöt pystyvät sitoutuman paremmin alueelle, kun niitä johdetaan vastuullisesti, kestävästi ja riskit huomioiden. 

 

Hanke mahdollistaa, että Future Board voi laajentaa toimintaansa oman jäsenistönsä ulkopuolella ja jakaa hallitustyön osaamista merkittävästi laajemmin Pirkanmaan alueella. Tavoitteena on tarjota vinkkejä, työkaluja ja ohjeita modernin hallitustyön tekemiseen, jossa yhdistetään sujuvasti etäkokoukset, paikalliset tapaamiset sekä tehokkaat työkalut. 

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

MIKÄ ON HANKKEEN TARKOITUS?

Hankkeen avulla kehitämme Pirkanmaan alueen yhtiöiden hallitustyötä sekä tuomme esille hallitustyön merkitystä yhtiön kehittymisen ja kasvun näkökulmasta. 
 

Lisäksi hankkeessa tuodaan esille ajankohtaista hallitustyön tutkimuksen tuloksia jo hallitustyötä tekevien tietoon, jotta he voivat omissa yhtiöissään kehittää toimintaansa eteenpäin.

KUINKA KAUAN HANKE KESTÄÄ?

Hanke kestää 1,5 vuotta ja päättyy kesällä 2024.

KUKA ON HANKKEEN RAHOITTAJA?

Hankkeen rahoittajana toimii Pirkanmaan liitto.

KENELTÄ SAAN LISÄTIETOA?

Logo_pirkanmaa_rgb (2).jpg

Lisätietoja antaa hankepäällikömme Ulla Tirronen, ulla.tirronen@futureboard.fi, puh. 050 344 0805.

MINKÄLAISIA ASIOITA HANKKEESSA TAPAHTUU?

Järjestämme 4 tilaisuutta hallitustyöhön liittyen,

jotka ovat avoimia ja maksuttomia.

Kokoamme hankkeessa syntyvää materiaalia työkirjojen muotoon – nämä sisältävät  materiaalia ja työpohjia, joiden avulla hallitukset voivat kehittää itse hallitustyötään. 

Sparraamme ainakin 15 eri pirkanmaalaista pk-yritystä (alle 50 henkilöä työllistäviä), jotka haluavat kehittää omaa hallitustyöskentelyään

Pyrimme saamaan hallitustyön tutkimustuloksia hallitustyötä tekevien tietoisuuteen (tutkijoiden puheenvuorot tilaisuuksissa).

Hankkeen sisältö on avointa ja maksutonta kaikille hallitustyöstä kiinnostuneille ja niistä tiedotetaan julkisesti muun muassa Future Board ry:n nettisivuilla, LinkedIn:ssä sekä yhteistyöverkostojemme kautta Pirkanmaalla. 

bottom of page