top of page
IMG_9299.HEIC

DIVERSITEETTI

MIKÄ ON DIVERSITEETTI?

Diversiteetti, eli monimuotoisuus, on nykypäivänä keskeinen tekijä menestyvän liiketoiminnan taustalla. Se tarkoittaa erilaisten ihmisten – eri taustojen, sukupuolten, etnisyyksien ja koulutustaustojen – tuomista yhteen. Hallitustyössä erityisen tärkeä diversiteetin muoto on hallituksen jäsenen riippumattomuus.

MIKSI DIVERSITEETTI ON TÄRKEÄÄ?

Diversiteetti tuo mukanaan monipuolisuutta, joka vaikuttaa positiivisesti yrityksen vastuullisuuteen ja sitä kautta taloudelliseen menestykseen. Se  luo innovaatiota sekä tuo mukanaan erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja. 

Kokosimme alle muutaman tieteellisen artikkelin, jossa hallituksen diversiteettiä on tutkittu. Keskeisimmät löydökset ovat alla.

"Board diversity positively impacts corporate social responsibility, with gender, age, and outside directors positively impacting various aspects of CSR performance."

Béji, R., Yousfi, O., Loukil, N., & Omri, A. (2020)

"Board diversity positively impacts firm performance, with age diversity positively impacting both insider and outsider directors, nationality mix improving performance for insiders, and educational diversity negatively impacting supervisory directors."

Fernández-Temprano, M., & Tejerina-Gaite, F. (2020)

"Adding board directors from countries with different genetic diversity levels (high or low) increases firm performance, even after controlling for cultural, institutional, firm-level, and board member characteristics."

Delis, M., Gaganis, C., Hasan, I., & Pasiouras, F. (2015)

"Board diversity positively influences the appointment and post-promotion success of women CEOs, suggesting that increasing board diversity should be central to organizational diversity efforts."

Cook, A., & Glass, C. (2015)

"Board diversity, particularly education and gender diversity, leads to increased R&D investment, while tenure diversity leads to less investment."

Midavaine, J., Dolfsma, W., & Aalbers, R. (2016)

"Board age diversity positively impacts corporate performance in European listed firms, with three hypotheses tested in 2009."

Ferrero-Ferrero, I., Fernández-Izquierdo, M., & Muñoz-Torres, M. (2015)

"Greater board diversity leads to lower volatility and better performance, primarily due to more persistent and less risky financial policies and increased R&D investment."

Bernile, G., Bhagwat, V., & Yonker, S. (2017)

"Gender diversity in boards of directors positively impacts sustainability and corporate social responsibility, with women's characteristics such as empathy, open innovation, and risk perception being crucial."

Sánchez-Teba, E., Benítez-Márquez, M., & Porras-Alcalá, P. (2020)

MITEN LISÄTÄ HALLITUKSEN DIVERSITEETTIÄ?

Omistajilla on keskeinen rooli hallituksen diversiteetin lisäämisessä, mutta myös puheenjohtajan toiminnalla on suuri merkitys. Hallituksen ja tiimin rakentaminen monipuoliseksi vaatii tietoista johtajuutta. Uusien hallituspaikkojen saamisen kannalta omistajien ja nimitysvaliokuntien asenteiden täytyy muuttua monimuotoisuutta suosivammaksi. Avainasemassa on myös hallituspaikan hakijan aktiivisuus tunnistaa omat vahvuutensa ja viestiä niitä rohkeasti.

llman diversiteettiä hallitukset jäävät helposti homogeenisiksi ja yksipuolisiksi. Tämä voi johtaa siihen, että päätöksenteossa jäädään oman kuplan sisälle, jolloin innovatiivisuus ja riskinotto vähenevät. Tämä voi haitata yrityksen pitkän aikavälin menestystä ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinoihin. Monimuotoisuuden puute voi myös vähentää yrityksen houkuttelevuutta uusien kykyjen ja investointien silmissä sekä aiheuttaa mainehaittoja. 

MITÄ JOS HALLITUKSESSA
EI OLE DIVERSITEETTIÄ?

LÄHTEET:

Béji, R., Yousfi, O., Loukil, N., & Omri, A. (2020). Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from France. Journal of Business Ethics, 173, 133 - 155. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04522-4.

Sánchez-Teba, E., Benítez-Márquez, M., & Porras-Alcalá, P. (2020). Gender Diversity in Boards of Directors: A Bibliometric Mapping. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. https://doi.org/10.3390/joitmc7010012.

Cook, A., & Glass, C. (2015). Diversity begets diversity? The effects of board composition on the appointment and success of women CEOs. Social science research, 53, 137-47 . https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.05.009.

Delis, M., Gaganis, C., Hasan, I., & Pasiouras, F. (2015). The Effect of Board Directors from Countries with Different Genetic Diversity Levels on Corporate Performance. Behavioral & Experimental Finance eJournal. https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2299.

Midavaine, J., Dolfsma, W., & Aalbers, R. (2016). Board diversity and R & D investment. Management Decision, 54, 558-569. https://doi.org/10.1108/MD-09-2014-0574.

Bernile, G., Bhagwat, V., & Yonker, S. (2017). Board Diversity, Firm Risk, and Corporate Policies. Singapore Management University Lee Kong Chian School of Business Research Paper Series. https://doi.org/10.2139/ssrn.2733394.

Ferrero-Ferrero, I., Fernández-Izquierdo, M., & Muñoz-Torres, M. (2015). Age Diversity: An Empirical Study in the Board of Directors. Cybernetics and Systems, 46, 249 - 270. https://doi.org/10.1080/01969722.2015.1012894.

Fernández-Temprano, M., & Tejerina-Gaite, F. (2020). Types of director, board diversity and firm performance. Corporate Governance, 20, 324-342. https://doi.org/10.1108/cg-03-2019-0096.

bottom of page