top of page

Yritysten hallitustoiminta – voiko hallitustyöskentelystä oppia jostain lisää?

Yritysten hallitustoiminnalla on yleisesti melkoisen salaperäinen maine. Moni edes yritysten keskijohdossa ei ymmärrä mitä hallitus yrityksessä tekee ja mitä vastuita hallituksella on. Saati että yrityksen työntekijät ymmärtäisivät hallituksen merkityksen yrityksen kasvun takana. Usein hallitus koetaan kampaviinereitä syövänä kerhona, joka ei välttämättä ole edes kiinnostunut yrityksestä. Tätä hallitustoiminnan mystisyyttä tulee pyrkiä vähentämään, sillä hallitus itsessään on vastuussa lukuisista asioista ja hallituksen jäsenillä on myös henkilökohtaisia vastuita organisaation toiminnan lainmukaisuudesta. Kun jokainen ymmärtää organisaatiossa oman roolinsa, tiimityö tehostuu ja on lupa odottaa entistä parempia tuloksia. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yrityksen pitkän aikavälin strategian toteutumisesta sekä toimia yrityksen johdon tukena ja haastajana. Erityisesti toimitusjohtaja saa hallitukselta paljon (ja toki hän myös hallitukselle paljon antaa). Mikäli tj:n ja hallituksen välinen dynamiikka ei toimi, niin yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen on entistä hankalampaa. Mistä sitten oppia voi oppia hallitustoiminnasta lisää ja mitkä eri tahot pyrkivät raottamaan hallitustoiminnan paikoin niin mystistä verhoa?

Hallitustoiminnan järjestöt

Hallitustoimintaa ei juuri opeteta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä vaan sitä opitaan usein käytännössä. Monelle ensimmäinen hallitustehtävä onkin omassa yrityksessä tai kaverin firmassa. Mutta missä hallitustoiminnasta voisi oppia lisää? Erityisesti 2010-luvulla Suomeen on muodostunut hallitustoimintaa edistäviä organisaatioita, joilla jokaisella on oma paikkansa ja asemansa. Monella hallitustoimintaa ulkopuolelta seuraavalle suomalaisen hallitustoiminnan kenttä on hankala hahmottaa.

Tässä alla on listattuna tärkeimpiä hallitustoimintaa Suomessa kehittäviä organisaatioita:

  1. Hallituspartnerit ovat ansiokkaasti antaneet koulutusta Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) kursseilla. Valtakunnallinen Hallituspartnerit-verkosto edistää pk-yritysten ammattitaitoista hallitustyötä välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä ja kehittää jäsentensä hallitusosaamista. Hallituspartnerit tekevät läheistä yhteistyötä kauppakamarien kanssa. (https://hallituspartnerit.fi)

  2. Directors Institute Finland (DIF) on suurien yritysten hallitusammattilaisten järjestö, joka on suunnattu suuryritysten hallitusjäsenille sekä hallitusammattilaisille. DIF:n tehtävänä on edistää hyviä hallituskäytäntöjä. DIF on perustettu jo vuonna 2001 eli he juhlivat tänä vuonna 20-vuotista historiaansa. (https://dif.fi)

  3. Boardman ja heidän kasvuyrityksiin keskittynyt Boardman Grow verkosto kehittävät omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyötä Suomessa. Boardman luo ja jakaa uutta tietoa yrityksen yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. (https://www.boardman.fi)

  4. Board Professionals Finland edistää suomalaisten yritysten hallitusten ja ylimmän johdon monimuotoisuutta edistävä verkosto. Board Professionals Finland jäseninä on erityisesti naisia. (https://boardprofessionals.fi)

  5. Future Board Ry on nuorten (alle 40v) hallitusosaajien verkosto, joka pyrkii kasvattamaan jäsentensä hallitusosaamista sekä edistämään jäsenten että heidän yritystensä kasvua. (http://futureboard.fi)

Future Board Ry

Hallitustoiminta koetaan nuorille hankalana oppia sekä vielä vaikeampaa päästä mukaan.

Tähän tarpeeseen on vuonna 2015 perustettu Future Board Ry, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten nuorten (alle 40v) hallitustyöskentelyä ja tällä tavoin auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään. Me Future Boardilla haluamme kehittää Suomen tulevia hallitusammattilaisia sekä heidän nykyisiä yrityksiään. Tavoitteenamme on että toiminnassa aktiivisesti mukana olevat jäsenet kehittyvät hallitusosaajina ja ovat valmiina entistä isompien yritysten hallitukseen. Unelmissamme Future Board voisi toimia korkeakouluna matkalla hallitusammattilaiseksi. Samalla luomme pohjaa jäsenten osaamisen kasvattamiselle ja hallitustyöskentelyn ammattimaistamiselle suomalaisissa kasvu- ja startup-yrityksissä unohtamatta tietenkään perheyrityksiä sekä muita organisaatioita. Toisaalta osa jäsenistöstämme on jo mukana isoissa organisaatioissa. Future Boardin toiminta ei katso yrityksen kokoa vaan pääpaino on hallitustyöskentelyssä ja hallitystyöskentelyn kehittämisessä. Haluamme auttaa jäsenistömme yrityksiä kasvamaan tarjoamalla koulutuksia hallitustyöskentelystä, järjestämällä mielenkiintoisia tilaisuuksia sekä luomalla verkostoja.

Hallitustoiminta, kuten moni muukin, on tiimityötä. Tämän vuoksi mekään emme Future Boardissa tee asioita yksin vaan yhdessä pitkäaikaisten kumppaniemme kanssa. Pyrimme kumppaniemme avulla tuomaan esille yritysten hallitusten erilaisia tehtäviä ja vastuita. Kukin kumppanimme isännöi vuosittain vähintään yhtä tilaisuutta. Vuonna 2021 kumppaneitamme ovat eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, konsulttitalo PwC, Rekrytointiyhtiö Heidrick & Struggles Nordea pankki sekä Asianajotoimisto Castren & Snellman.

Future Boardin vuosi 2021 Vuonna 2021 Future Boardin teemana on “kasvu epävarmassa toimintaympäristössä”. Haluamme keskittyä rakentamaan kestävää kasvua tilanteessa, jossa korona ei enää ole kenellekään yllätys. Me haluamme varmistaa että yritysten hallitukset ovat valmiita uuteen normaaliin ja hallitukset pystyvät reagoimaan ammattimaisesti edessä oleviin tilanteisiin. Tämän teeman ympärillä järjestämme jokaisen kumppanimme kanssa 1-2 tapahtumaa, jossa pääsemme kuulemaan huippupuhujia sekä jakamaan kokemuksia kasvun rakentamisesta. Myös Future Board hakee uutta tahtia vuonna 2021, kun nykyisen hallituksen puheenjohtajan, Toni Rantasen, 2-vuotinen puheenjohtajakausi tulee päätökseen. Lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtajana aloittaa Lari Raitavuon vaativissa saappaissa Klaus Breitholtz. Täten toimimme kuten opetamme: organisaation kussakin vaiheessa tarvitaan hallitukselta että avainhenkilöiltä erilaisia vahvuuksia ja resursseja. Tämä on hyvä muistaa myös yrityksen hallitusta rakentaessa: hallitus ei ole ikuinen vaan sen tulee kehittyä yrityksen mukana. Vuonna 2021 Future Board alkaa tuottamaan blogia, jossa hallitustyöskentelyyn liittyvistä aiheista tulevat kirjoittamaan niin jäsenet kuin yhteistyökumppanitkin. Pääpaino on hallitustyöskentelyssä, mutta osa aiheista voi liittyä myös yritysten operatiivisempaan tekemiseen. Tarkoituksena on julkaista yksi blogi kuukaudessa. Lisäksi Future Boardin suhteellisen tuore viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Stella Vaccari on päässyt hyvään vauhtiin, joten kaikki ainekset menestyksekkään vuoden rakentamiseen ovat kasassa Future Boardin vuoden tulee päättämään loppuvuodesta jaettava Vuoden nuori hallitustekijä palkintogaala, joka myönnetään esimerkillisistä ansioista hallitustekijänä tai nuoremmen polven hallitusosaamiseen merkittävästä vaikuttamisesta.

Klaus Breitholtz

Kirjoittaja työskentelee Future Boardin toiminnanjohtajan tehtävän ohelle bioteknologia yrityksen Genevia Technologies Oy:n liiketoimintajohtaja ja osakkaana. Lisäksi hän on mukana kehittämässä työelämä taitojaan Tammerkosken nuorkauppakamarissa. Klaus haluaa 5 vuoden sisällä olla mukana useamman yrityksen hallituksessa sekä oppia telemark hiihdon salat.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page