top of page

Nautitaan hitaasta toimintaympäristöstä, jossa on aikaa ajattelulle yhdessä

Keväällä 2023 arki on mielenkiintoisessa murroksessa toimintaympäristön nopeutuessa ja kasvun näkymän ollessa sumussa. Samalla kaikki tuntuvat leikkivän työväen teatteria ollen vietävän kiireisiä merkittävien asioiden äärellä. Olemmeko muistaneet varata itsellemme aidosti aikaa ajattelulle? Tutkimmeko säännöllisesti tulevaisuutta osana hallitustyön arkea? Kuuluuko toimintaympäristön analysointi meidän jokaisen hallituksen kokouksen agendalle? Kilpailemmeko lähivuosina asiakkaista tuotteilla vai liiketoimintamalleilla? Hörppää tässä kohtaa kupillinen kuumaa ja pysähdy miettimään seuraavaa kolmea strategista kysymystä hallitustyön kehittämiseksi muutosten keskellä. Ne ovat kysymyksiä, joiden ohitse usein juoksemme hallitustyön arjessa – samalla, kun lähdemme ratkaisemaan niiden huomiotta jättämisestä syntyneitä ongelmia eli oireita, joiden määrä tuntuu uuvuttavalta.

  1. Kuinka rakennamme hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tulevaisuuden osaamiset nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä?

Osaamisen ja kyvykkyyksien merkitys pk-yrityksen kilpailuetuna tulee kasvamaan entisestään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tästä johtuen yrityksen hallitustyössä keskeisessä roolissa tulevat hallituksen puheenjohtajan johdolla olemaan dynaamisen vuorovaikutuksen rakentaminen, jäsenten yhteistyö (myös kokouksien ulkopuolella) ja tulevaisuuden digitaaliset työskentelymenetelmät.

Hallituksen puheenjohtajalla on kiinteä suhde sekä omistajaan että yrityksen toimivan johdon avainhenkilöihin. Puheenjohtaja edustaa yrityksessä jatkuvuutta ja toimii kasvoina eri sidosryhmille. Näistä syistä hallituksen puheenjohtajan persoonassa on noustava esille hyvät kommunikointi- ja ihmissuhdetaidot, ryhmädynamiikan systemaattinen rakentaminen ja hallituksen arvon optimointi. Hallituksen jäsenen ominaisuuksiin ja kykyihin olisi puolestaan hyvä kuulua tulevaisuuden ennakointi, jatkuva oppiminen, kiinnostus toimialan kehittymiseen ja hyvät ihmissuhdetaidot.

2. Kuinka mahdollistamme kestävän kasvun ja uuden liiketoiminnan rakentamisen tulevaisuudessa?

Kestävän kasvun rakentaminen vaatii pk-yrityksen hallitukselta asiakaslähtöistä liiketoimintamallia, kumppanuuksien ja ekosysteemien systemaattista kehittämistä sekä asiakasdatan hyödyntämistä hallitustyön kehittämisen tukena. Asiakaslähtöisyyden ja markkinaymmärryksen on tärkeää olla olennainen osa yrityksen hallituksen toimintaa – niiden tulee olla kirjoitettu sen DNA:han. Jos näin ei vielä ole, digitalisaation myötä muuttuva maailma pakottaa yritykset ennemmin tai myöhemmin laittamaan asiakkaat keskiöön – onhan näillä enemmän tietoa ja valtaa kuin koskaan aikaisemmin modernin yhteiskunnan olemassaolon aikana. Kun hallitustyö ja johtamisjärjestelmä suunnitellaan aidosti asiakkaita varten, yritys rakentuu terveelle pohjalle.

”Alustatalouden mahdollisuudet, liiketoimintamallin kehittäminen ja uusien arvoketjujen tunnistaminen edellyttävät vahvaa konseptia liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Tämä muutos vaikuttaa hallituksen ajankäyttöön ja kokoonpanoon, hallitusprofiilien osaamisvaateisiin, aineettomien hyödykkeiden hallintaan ja toimitusjohtajan katsausten säännönmukaiseen sisältöön.”

3. Kuinka rakennamme vastuullisuuskulttuuria osana johtamisjärjestelmää?

Vastuullisuuden kriteerit kehittyvät toimintaympäristössä nopeammin kuin lainsäädäntö. Vastuullisuusvaatimukset tulevat jo lähitulevaisuudessa koskemaan myös pk-yritysten rahoitusta. Yrityksen vastuullisuuskulttuurille ja läpinäkyvyyden jatkuvalle kehittämiselle tämä kohdistaa valtavia odotuksia, joilla on välittömiä vaikutuksia myös pk-yrityksen hallitustyön kehittämiselle.

Omistajastrategiassa on tärkeää ottaa kantaa yrityksen tavoitetasoon ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja datavastuullisuuden alueilla. Linjaukset vaikuttavat välittömästi johtamisjärjestelmään sekä hallituksen ja johtoryhmän väliseen yhteistyöhön. Vastuullisuusnäkökulma vaikuttaa lisäksi hallituksen itsearviointiin, palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen ja konkreettisen vastuullisuuskehikon rakentamiseen yritystasolle. Kun maailma muuttuu nopeammin kuin hallituksen käytettävissä oleva vastuullisuusosaaminen ja kyvykkyydet, vaaditaan päivityksiä hallituksen kokoonpanoon, henkilöprofiileihin sekä johtamisjärjestelmään, kuten hallituksen vuosikelloon, kokouskäytäntöihin ja teemakokousten sisältöön.

Suhtaudu strategisiin kysymyksiin tutkimusmatkailijan uteliaisuudella

Ollessamme koko hallituksen kesken samalla sivulla, voimme antaa yrityksen johtoryhmälle ja avainhenkilöille aikaa keskittyä olennaiseen. Voisimmeko esimerkiksi mahdollistaa johtoryhmän jäsenille viikoittain kalenteriin 3 tuntia aikaa ajattelulle? Näin tarjoutuisi mahdollisuus rakentaa tulevaisuuden ennakoinnista kilpailuetua useita muutosvoimia samanaikaisesti sisältävässä toimintaympäristössä.

Mitkä voisivat olla syksyllä 2023 pk-yrityksen arkeen soveltuvat tulevaisuuslinssit?

Miltä kuulostaisi, jos valitsisit seuraavalle kuuden kuukauden jaksolle kolme teidän toimintaympäristöön eniten vaikuttavaa seuraavista teemoista: luonto, ihmiset, teknologia, talous ja valta. Tarkastelisitte yhdessä, mikä muuttuu ja mitkä asiat säilyvät toimintaympäristön muuttuessa. Henkilökohtaisesti seuraan tarkalla silmällä seuraavien ilmiöiden etenemistä vuoden 2023 aikana:

Luonto: Luonnon monimuotoisuus ja kestävyysraportoinnin vaatimukset Ihmiset: Työn merkityksen muutos ja hintavetoisen kulutuskäyttäytymisen kasvu Teknologia: Tekoälyn laajennettu hyödyntäminen ja datavetoiset liiketoimintamallit Talous: Kasvun johtaminen sumussa ja yritysten tuottavuuden parantaminen Valta: Kiinan ja USA:n strateginen kilpailu sekä energiamarkkinoiden muutos

Tulevaisuuden ennakointi on aina yhdistelmä faktaa ja mielikuvitusta. Otetaan siis aikaa ajattelulle. Pysähdytään kesälomalla ja kuunnellaan tuulta perheen kanssa meren rannalla. Tutkimusmatkaillessa olen huomannut, että toimintaympäristö kehittyy juuri nyt hitaammin kuin koskaan seuraavien 10 vuoden aikana. Ennuste vai ennakointia?

Aurinkoista kesää kaikille edelläkävijöille!

-Kaitsu-

Kirjoittajasta:

Kai Virtanen on toimintaympäristön muutoksen ja strategisen ennakoinnin edelläkävijä Suomessa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden ennakoinnista, vastuullisuuden kehittämisestä ja tulevaisuuden kestävän liiketoiminnan rakentamisesta erityisesti kaupan, teknologian ja energian arvoketjuissa. Kaitsu on toiminut asiakkaan äänenä, hallituksen ja johtoryhmän jäsenenä sekä liiketoimintajohdon neuvonantajana eri rooleissa kansainvälisesti vuodesta 1998 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii tulevaisuuden tutkimusmatkailijana Vere Design Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Lumme Energialla, Solarigo Systemsillä, Cation Oy:ssä ja Mukamas Learning Designissa. Kaitsu on lisäksi yksi yritysjohtajille suunnatun Edelläkävijät-yhteisön perustajista ja HHJ Pro -ohjelman kouluttajista teemanaan tulevaisuuden ennakointi.

LinkedIn: /virtanenkai Instagram: @kaitsuvirtanen Email: kai.mikael.virtanen@gmail.com


10 views0 comments

Kommentarer


bottom of page