top of page

Minkälaista on hallitustyö vuonna 2030?

Minkälaiselta yritysten hallitustyö näyttää vuonna 2030 -kysymystä pohdittiin Future Board ry:n järjestämässä Tulevaisuuden hallitustyö -seminaarissa Tampereella. 


“Tulevaisuuden hallitustyössä diversiteetti on normi ja tekniikkaa hyödynnetään aidosti parempien päätösten tekemiseen - tosiasiassa tämä pitäisi olla jo nyt normaalia, mutta sitä se ei ole” Future Board ry:n hallituksen puheenjohtaja Klaus Breitholtz kommentoi.  


“Teknologiasta, erityisesti tekoälystä, puhutaan paljon juuri nyt - esimerkkinä muutamat hallituksen näennäiseksi jäseneksi tekoälyn ottaneet yritykset - mutta teknologia on vain väline, ei itseisarvo. Tärkeämpää on saada luotua sopivia käytänteitä teknologian hyödyntämiseen hallitustyössä kuin luottaa sokeasti siihen, että jokin tekninen ohjelma ratkaisee hallitustyön haasteet. Kuitenkin on uskomatonta, miten vähän teknologiaa vielä hyödynnetään hallitustyössä” Klaus Breitholtz kommentoi. 


“Uskomme myös, että yritys saa hallituksensa työstä enemmän irti, kun perinteisestä kokouskulttuurista siirrytään työpajatyyppiseen fasilitoituun työskentelyyn”, Breitholtz lisää.


”Painotamme erityisesti tehokasta ja vuorovaikutteista yhdessä oppimista samalla kun kehitämme tulevaisuuden hallitustyötä. Uskomme, että työ lähtee diversiteetistä eli tässä tapauksessa siitä, että hallituksiin nimettäisiin eri taustaisia ja ikäisiä osaajia. Meillä on myös vahva halu löytää konkreettisia työkaluja moderniin hallitustyöhön”, Future Boardin hallituksen puheenjohtaja Klaus Breitholtz sanoo.Agenda2030, ketteryys ja digitalisaatio ovat tulevaisuuden hallitustyön avainsanojaRuotsista puhujaksi paikan päälle saapunut, pitkän linjan hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja Johanna Fagrell Köhler toi esille teemoja, jotka tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi hallitustyöhön. Näitä ovat erityisesti YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030. “Nämä tavoitteet tulee olla jokaisen yrityksen mielessä tulevaisuudessa . Niiden on oltava strategisesti integroitu liiketoimintastrategiaan ja -malliin, ja ne on asetettava ylimmäksi prioriteetiksi jokaisen hallituksen asialistalla” Johanna Fagrell Köhler korostaa. 


Lisäksi tulevaisuuden hallitustyössä tulee olla entistäkin muutokseen sopeutuvampi, joten hallitystyön ketteryys tulee korostumaan. Tämä tarkoittaa muun muassa tekniikkatietoisuuden ja -osaamisen lisäämistä hallitusjäsenissä sekä uusien, fasilitoitujen kokousmenetelmien käyttöönottoa hallituksissa entistä enempi. 


Tämän lisäksi tulevaisuudessa viestintä ja läpinäkyvyys korostuu entisestään. “Mielikuva hallitustyöskentelystä suljettujen ovien takana tulee murtumaan” Klaus Breitholz kommentoi. 


Hallitukset eivät ole vielä monimuotoisia


Prönö Enterprises Oy:n vuosittainen monimuotoisuusselvitys sen kertoo: vielä vuonna 2022 Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten hallitusjäsenistä vain 28 % oli naisia. 8 % yrityksistä ei ole yhtään naista hallituksessa.


”Sukupuolten välinen tasa-arvo on toki tärkeää, mutta on hyvä huomata, että monimuotoisuus on paljon muutakin – monimuotoisessa hallituksessa on eri ikäisiä, erilaisten koulutustaustan ja työkokemuksen omaavia, eri kulttuureita tuntevia henkilöitä. Lisäksi heillä on erilaisia persoonallisuuksia heikkouksine ja vahvuuksineen”, startup-yrittäjä, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Helene Auramo huomauttaa tapahtuman puheenvuorossaan. Viime vuonna Future Board ry palkitsi Helenen Vuoden nuorena hallitustekijänä.


Tiimi on enemmän kuin osiensa summa

Auramo viittaa puheessaan tutkimuksiin, jotka osoittavat hallituksen monimuotoisuuden ja yrityksen menestyksen liittyvän vahvasti toisiinsa.


”Monimuotoisuus tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, tuoreita ajatuksia ja monipuolista osaamista. Monimuotoisuus ei silti itsessään riitä, vaan hallituksen on myös osattava työskennellä tiiminä. Hyvin toimivassa tiimissä luovuus lisääntyy ja ongelmanratkaisu helpottuu. Hallitusta muodostettaessa kannustankin yrityksiä tarkastelemaan paitsi tavoitteitaan ja tarvitsemiaan taitoja, myös näiden taitojen yhteensovittamista ja hallituksen jäsenten keskinäistä dynamiikkaa”, Auramo sanoo.

Vuonna 2022 Pirkanmaan liitto myönsi Future Boardille rahoituksen Hallitukset yhtiöiden kasvun moottoreiksi -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille hallitustyön merkitystä yhtiön kasvun tukena ja kehittää erityisesti Pirkanmaan alueen pk-yritysten hallitusten toimintaa. Osana hanketta Future Board järjesti maksuttoman ja kaikille avoimen Tulevaisuuden hallitustyö -seminaarin Tampereella 7.9.2023. 


Future Board ry on nuorten, alle 40-vuotiaiden hallitusosaajien aktiivinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää yhtiöiden kasvua aktiivisen hallitustyön kautta sekä edistää jäsentensä hallitusuraa. Toiminnassamme painotamme erityisesti tehokasta ja vuorovaikutteista yhdessä oppimista samalla kun jaamme selkeitä ja näkemyksellisiä ajatuksia tulevaisuuden hallitustyöstä. Future Board on perustettu vuonna 2012 ja sillä on yli 100 jäsentä.Jäsenillämme on keskimäärin 3 hallituspaikkaa yrityksissä, ja jäsenemme edustavat yli 1 miljardin euron liikevaihtoa hallitusasemissaan.


8 views0 comments

Yorumlar


bottom of page